Політика конфіденційності

Правила та умови користування сайтом


Правила та умови користування сайтом (далі – Правила/Умови) регулюють відносини щодо використання функцій веб-сайту https://tig.com.ua (далі - Сайт), загальні умови можливого надання послуг страхування між Приватним акціонерним товариством страхова компанія «Теком» (далі – ПрАТ СК «Теком»/Товариство), з одного боку, та фізичною або юридичною особою з іншого боку (далі - Користувач), а також визначають політику конфіденційності Товариства.
Користуючись веб-сайтом ПрАТ СК «Теком», Користувач приймає Правила користування, що вказані нижче, та бере на себе зобов’язання їх виконувати, а також дає свою згоду на використання Товариством персональних даних Користувача відповідно до вимог чинного законодавства.
Користувач повинен ознайомлюватися з цими Правилами перед кожним користуванням Сайтом. Продовжуючи користуватися Сайтом після оприлюднення змінених Правил, Користувач автоматично надає згоду на дотримання Правил з усіма його змінами.
ПрАТ СК «Теком», у тому числі працівники Товариства, що мають доступ до сайту можуть провести вдосконалення та/або зміну переліку послуг, умови їх розрахунку, алгоритму оформлення договору страхування, цін та/або іншої інформації Сайту (включаючи дані Умови) в будь-який момент без попереднього сповіщення. Користуючись Сайтом та онлайн сервісами, Користувач засвідчує, що йому виповнилося 18 років, що інформація, яка надається ним, є достовірною, повною та належною. Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними для користування онлайн сервісами ПрАТ СК «Теком».
У разі, якщо змінилася дієздатність Користувача, а саме: його визнано недієздатним, або обмежено дієздатним або виникли інші юридичні обставини й факти, які суттєво вплинули на обсяг прав та обов’язків Користувача, що унеможливлює дотримання усіх положень цих Правил, - Користувач зобов’язаний негайно припинити будь-яке користування Сайтом та онлайн сервісами.

Авторські права та права власності

Всі матеріали або весь вміст Сайту, в тому числі елементи дизайну, тексти, графічні зображення, фото, відео та онлайн сервіси, які не належать третім особам, є об’єктами виняткових прав ПрАТ СК «Теком» і захищені законодавством про авторське право, торгову марку та іншими законами, що захищають інтелектуальну власність. Ніяка інформація та/або матеріали, розміщені на Сайті, не можуть бути відтворені, перероблені, поширені, опубліковані, передані, або продані, цілком або частинами, без попереднього дозволу Товариства.
ПрАТ СК «Теком» дозволяє завантажувати інформацію з Сайту тільки з метою її використання Користувачем в особистих цілях. Забороняється використання опублікованої на Сайті інформації в електронних та друкарських джерелах без письмової згоди Товариства.
Матеріали, розміщені на Сайті на правах реклами, є рекламою третіх осіб, які самостійно несуть відповідальність за порушення прав та законних інтересів Користувачів. Торгові марки, що згадуються на сторінках Сайту, є власністю їх відповідних власників.

Використання та передача персональних даних

Під час відвідання Сайту та використання онлайн сервісів, Користувачі надають згоду на збір, обробку та використання будь-яким чином на необмежений строк своїх персональних даних, а також третіх осіб, чиї дані вони використовують, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, фінансового моніторингу, відносин щодо підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної звітності та іншої інформації з питань бухгалтерського обліку.
Обсяг персональних даних, щодо яких здійснюється процес обробки, та які можуть бути включені до бази персональних даних користувачів Сайту та онлайн сервісів, визначається, як будь-яка інформація про користувачів Сайту та онлайн сервісів (крім тієї, що становить комерційну таємницю), що стала відома в процесі користування Сайтом та онлайн сервісами.
Існують два типи інформації, що збирається на Сайті: інформація особистого порядку
(персональні дані) та інформація неособистого порядку.
Інформація особистого порядку (далі – особиста інформація) – це інформація, що визначає Користувача як особу, зокрема: ім’я, місце проживання, місце роботи, контактні засоби зв’язку, вік та інше. Особиста інформація одержується ПрАТ СК «Теком», лише якщо Користувач добровільно надаєте її Товариству. ПрАТ СК «Теком» використовує особисту інформацію для кращого розуміння потреб та інтересів Користувача, а також для забезпечення Користувача кращим обслуговуванням.
Інформація неособистого порядку (далі – неособиста інформація) – це інформація, що не визначає Користувача як особу, зокрема: тип браузера, ІР-адреса, URL попереднього сайту, який Користувач відвідував. ПрАТ СК «Теком» може автоматично збирати певні типи неособистої інформації під час відвідування Сайту Користувачем. Товариство також може збирати неособисту інформацію, яку Користувач добровільно надає, зокрема, інформацію, що міститься у відповідях на запитання в анкетах чи опитуваннях.
При використанні Сайту та онлайн сервісів Користувачі підтверджують, що вони повідомлені про включення їх персональних даних до бази персональних даних, мету збору даних та осіб, яким передаються їх персональні дані, а також про їх права передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Політика конфіденційності

1. Загальна інформація
Під час здійснення своєї господарської діяльності ПрАТ СК «Теком» дотримується норм чинного законодавства щодо захисту конфіденційності й безпеки персональних даних. Дана Політика конфіденційності Товариства описує процедури зі збору, обробки, використання, розкриття й захисту персональних даних Користувача за допомогою онлайн сервісів Товариства, при використанні Користувачем Сайту.
Сайт та персональні дані Користувача під час користування, реєстрації, розміщення, отримання і передання інформації та/або документів під час використання Сайту та онлайн сервісів, розміщених на ньому отримує ПрАТ СК «Теком», якому належить цей Сайт.
Користувач, уважно ознайомившись з Політикою конфіденційності, автоматично надає свою повну згоду з її умовами під час використання Сайту та/або онлайн сервісів, розміщених на ньому.

2. Збір інформації
ПрАТ СК «Теком» збирає інформацію, коли Користувач проходить авторизацію на сайті або заповнює форми на сайті. Під інформацією мається на увазі ПІБ, email і телефонний номер. Крім того, Товариство автоматично реєструє комп`ютер і браузер Користувача, що включає IP, ПО і апаратні дані, а також запитуване посилання.
Інформація про Користувача Сайту, в тому числі персональні дані, використовуються ПрАТ СК «Теком» з метою:
- забезпечення реалізації цивільно-правових та виконання договірних зобов’язань з надання послуг у сфері страхування;
- для ідентифікації Користувача Сайту з метою надання послуг, відправки інформації поштою, електронною поштою;
- для оцінки і поліпшення якості надання послуг Товариством;
- для обміну інформацією відповідно до та на виконання законів України, в тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних», «Про інформацію», «Про рекламу», а також відповідно до Політики конфіденційності Сайту і інших актів, що регулюють діяльність Товариства.

3. Використання інформації
Інформація, яку ПрАТ СК «Теком» отримує від Користувача, може бути використана в наступних цілях:
• запропонувати рекламу, що відповідає запитам і інтересам Користувача;
• поліпшити роботу сайту Товариства;
• поліпшити систему підтримки;
• надати послуги, які замовив Користувач;
• зв’язку з Користувачами з метою інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції Товариства;
•оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, які надаються Товариством;
• ефективного клієнтського обслуговування;
• забезпечення оновлення і технічної підтримки послуг, які надає ПрАТ СК «Теком»;
• будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання послуг.

4. Захист особистих/персональних даних при онлайн-продажах
ПрАТ СК «Теком» використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Товариство не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання ПрАТ СК «Теком».
Товариство забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення, або обробки такої інформації і даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
ПрАТ СК «Теком» є єдиним власником інформації, зібраної на даному сайті. Особисті/персональні дані Користувача НЕ БУДУТЬ передані третім особам, оприлюднені або яким-небудь чином розкриті, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
Товариство розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми ПрАТ СК «Теком».

5. Розкриття інформації третім особам
ПрАТ СК «Теком» не займається продажем, передачею або обміном інформації з якими б то не було фізичними або юридичними особами.
Товариство зобов'язується не передавати персональні дані третім особам без згоди суб’єкта, якому належать ці дані. Передача персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:
• після одержання згоди суб’єкта персональних даних, якому належить дана інформація;
• за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані;
• інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку з цим, Товариство рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності і персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Користувач може бути ідентифікований.
Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на Сайті, відомості про активність (трафік) на Сайті Користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту Користувача захищені відповідно до законодавства. Тобто, ПрАТ СК «Теком» жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» Користувача при використанні останнім сервісів Сайту.

6. Захист інформації
ПрАТ СК «Теком» вживає всі необхідні заходи для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення особистих/персональних даних Користувача. До цих заходів належать, зокрема, використання найсучаснішого шифрування, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних. Всі дані, які Товариство збирає, зберігаються на захищеному сервері.
Крім того, ПрАТ СК «Теком» надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим співробітникам, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються для Товариства та які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації.

7. Використання файлів «cookie»
Cookie - це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристроях Користувача під час відвідування сайту ПрАТ СК «Теком». На сайті Товариства можуть бути використані файли cookie, щоб зрозуміти, який вміст цікавить Користувача. Товариство зберігає файли cookie, щоб забезпечити технічно бездоганне і оптимізоване надання послуг.
Файли cookie, які можуть бути використані Товариством, не можуть завдати шкоди пристроям Користувача. Більшість файлів cookie, які можуть бути використані Товариством, є так званими сеансовими файлами cookie, які автоматично видаляються в кінці відвідування Користувачем Сайту Товариства. Інші файли cookie залишаються на пристроях Користувача до тих пір, поки він їх не видалить. Ці файли cookie дозволяють розпізнавати браузер Користувача при наступному відвідуванні.
Законний інтерес Товариства полягає в наданні Користувачу доступу до певних функціональних можливостей Сайту, покращенні роботи, а також забезпеченні безпеки та цілісності Сайту та сервісів розміщених на ньому.
Користувач може відмовитись від збереження файлів cookie та видалити вже існуючі файли cookie, змінивши відповідні налаштування у своєму веб-браузері. При цьому, якщо Користувач не прийматимете файли cookie, це може вплинути на сервісні функції Сайту. Тому Товариство рекомендуємо не відключати файли cookie.

8. Згода Користувача
Користуючись послугами Сайту, Користувач автоматично погоджується з умовами політики конфіденційності ПрАТ СК «Теком», дає згоду на обробку його персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів.
Користувач підтверджує те, що він ознайомлений з умовами Політики конфіденційності.

9. Зміни в Політиці конфіденційності
Товариство може змінити умови Політики конфіденційності шляхом публікації її нової редакції на Сайті. Користувач Сайту зобов’язується періодично переглядати умови Політики конфіденційності, щоб бути поінформованим про внесені зміни та збір, обробку, захист та використання персональних даних Користувача.
ПрАТ СК «Теком» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Політики конфіденційності, а також щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Контакти для Користувачів

У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо, просимо звертатися за адресою:
Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 - ПрАТ СК «Теком»
Адреса електронної пошти - office@tig.com.ua
Телефон для зв’язку: +38048-798-28-50